Yevro

Політика конфіденційності

Хто ми

Компанія «Yevro Брокер» (далі — Yevro) поважає право кожної людини на конфіденційність

Для використання сайту www.yevro.com.ua та деяких служб, програм і продуктів «Yevro» (далі – Продукти «Yevro») може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації «Yevro». Реєстрація може знадобитися для доступу до деяких функцій сайтів або участі в рекламних акціях. Умови про конфіденційність містять поясненн , як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами про конфіденційність і при необхідності поставте запитання.

Дані Умови про конфіденційність регулюють відносини між «Yevro» і будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) з обробки Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження і безпеку наданої Користувачем і/або зібраної у Користувача інформації. Дія цих Умов конфіденційності поширюється на всю інформацію, яку «Yevro» та/або його афілійовані або інші уповноважені особи, які діють від імені «Yevro», можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з Продуктів «Yevro».

Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів «Yevro» означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов щодо конфіденційності та зазначених у них умов обробки Вашої Персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов конфіденційності, Ви не маєте права використовувати Продукти «Yevro» і повинні видалити всі їх компоненти зі свого комп’ютера (ЕОМ).

1. Персональна інформація, що збирається і обробляється «Yevro»

У рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:

1.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає «Yevro» при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію Продуктів «Yevro» (у т. ч. активація) або в рамках їх використання (в т. ч. створення облікового запису, звернення в службу підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов’язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.

1.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів «Yevro» Користувачем, у т. ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів Yevro, автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали та повідомлення, які він відправляв і отримував, при цьому «Yevro» залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах).

1.3. Користувальницькі дані — будь-яка інформація завантажена (внесена) Користувачем в Продукти «Yevro».

1.4. Інша інформація про Користувача, яку отримує «Yevro» виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів

Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:

2.1. Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів «Yevro»;

2.2. Для персоналізації обліку відвідувань (у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачеві) та реєстрації дій Користувача «Yevro» використовує Cookies.

2.3. Для здійснення взаємодії з Користувачем у рамках укладених з «Yevro» договорів або угод.

2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (у т.ч. для з’ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються «Yevro»).

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам

3.1. Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів «Yevro», технічної документації до них, а також Ліцензійної угоди на їх використання.

3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється наступних випадках :

3.2.1. Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.

3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.

3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів «Yevro» або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права «Yevro» та/або відповідну Ліцензійну угоду.

3.2.4. Передача необхідна для підключення та/або реєстрації сторонніх програмних продуктів (див. розділ «Партнерство») на ім’я Користувача або організації, інтереси якої представляє Користувач.

3.2.5. Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.

3.3. При обробці персональних даних користувачів «Yevro» керується Законом України №2297 «Про персональні дані».

4. Партнерська програма «Yevro» (далі «Партнерство»)

4.1. «Партнерство» – це вебслужба, що дозволяє стороннім особам рекламувати продукти та сервіси розробників «Yevro».

2.2. При підключенні продукту «Партнерство», регулювання питання про конфіденційність Персональної інформації, що передається Користувачем розробникам сторонніх продуктів і сервісів, цілком та повністю лежить на зазначеному сторонньому розробнику і підпадає під умови відповідних документів про конфіденційність Персональної інформації.

2.3. Встановлюючи і використовуючи в тій чи іншій формі сторонні продукти або послуги, які використовуються для обробки даних, внесених в «Партнерство», Користувач надає «Yevro» дозвіл на забезпечення доступу для цих сторонніх продуктів і сервісів до даних Користувача. «Yevro» не несе ніякої відповідальності за розкриття, модифікацію або видалення даних Користувача в результаті такого доступу.

5. «Yevro» не ініціює розміщення Персональної інформації при використанні продуктів «Yevro», не контролює її достовірність і актуальність, проте «Yevro» залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності, переданої йому інформації Користувачем.

5.1. При розміщенні (наданні Yevro) Персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.

5.2. Yevro не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку Персональної інформації сторонніми особами, включених в партнерську програму «Партнерство».

5.3. Yevro не може зберегти конфіденційність Персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем в силу функціональних призначень відповідного Продукту «Yevro»; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів певна частина його Персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.

6. Захист Персональної інформації

«Yevro» приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій стосовно Персональної інформації, у тому числі:

  • Використовує RSA шифрування в Продуктах «Yevro».
  • Надає при необхідності двоетапну перевірку для доступу до облікового запису.
  • Здійснює захист авторизованих сесій.
  • Постійно вдосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.

7. Заключні положення

Дані Умови про конфіденційність можуть бути змінені «Yevro» в односторонньому порядку шляхом розміщення їх в новій редакції в мережі Інтернет за адресою https://www.yevro.com.ua/privacy-policy/. У разі розбіжності Умов конфіденційності з положеннями Ліцензійної угоди з Користувачем, переважну силу має Ліцензійну угоду.

8. Контактна інформація «Yevro»

Yevro Брокер

76000, м.Івано-Франківськ, вул. Крихівецька, 2В

yevro.broker@gmail.com